Utbildning

Nu finns det äntligen ett utbildningsår helt ägnat åt kärnkraft för dig som läst minst två år på ett svenskt högskoleingenjörsprogram.
Med extra finansiering från kärnkraftindustrin erbjuder Uppsala universitet ett unikt, branschnära program utöver det vanliga med
goda karriärmöjligheter efter examen.

Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik har ett generöst upplägg med många besök i industrin. I utbildningen ingår reaktorlaborationer i Frankrike, simulatorträning vid branschens eget utbildningscenter KSU samt fältstudier vid Barsebäcksverket. Utöver våra lärare som bedriver forskning inom dagens och morgondagens kärnkraftteknik kommer många av föreläsarna direkt från industrin, där de är experter inom sina ämnen.

Framtida arbetsgivare? Ja, förutom kärnkraftverken i Formark, Oskarshamn och Ringhals där du kan arbeta inom drift, service, underhåll och teknisk utveckling är efterfrågan på högskoleingenjörer
med kärnkraftinriktning också stor hos de många konsult- och tillverkningsföretag som är underleverantörer till kärnkraftindustrin.

All undervisning är på svenska. Examensarbetet görs inom industrin.

Programbeskrivning (Uppsala Universitets utbildningskatalog)

Programbeskrivning som pdf-fil

Detaljerad utbildningsplan med kursbeskrivningar