Förkunskaper

För att kunna bli antagen till till högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraffteknik behöver du ha klarat av minst två års studier (110 hp) vid ett svenskt högskoleingengörsprogram i maskinteknik, elektroteknik eller motsvarande.