Röster från branschen

Kärnkraftsindustrin är het och sprudlar av framtidstro. Vi gick ut och fick en färsk lägesrapport från några som jobbar i branschen.

——————————————————————————

Arbetskraft sökes!

Efter att ha gått på sparlåga under de senaste decennierna är kärnkraftsindustrin hetare än någonsin. Pågående och planerade reaktorbyggen i Europa i kombination med kommande pensionsavgångar och effekthöjningar har lett till att den svenska kärnkraftsindustrin skriker efter personal.

Högskoleingenjörer är den största personalgruppen inom kärnkraftsindustrin. De flesta jobbar med reaktorn, i själva hjärtat av verksamheten. Ändå har det saknats en särskild utbildning för dem.
Jan Blomgren, föreståndare för Svenskt Kärntekniskt Centrum, välkomnar den nya högskoleingenjörsutbildningen i kärnkraftteknik.
– Kärnkraftsindustrin har historiskt sett rekryterat allmänna ingenjörer som sedan specialutbildats på jobbet. Den nya utbildningen betyder att vi kan anställa personer med hög kompetens redan från början.

Ny skiljelinje
Att kärnkraft kommit i ropet bland dagens studenter menar Jan Blomgren kan bero på att de unga inte har det politiska stigmat utan ser kärnkraft som ett smart sätt att göra energi.
– I min generation ställde man kärnkraft mot förnybara energikällor, vi skulle satsa på vindkraft för att plocka bort kärnkraften. Idag ser man förnybara energikällor och kärnkraft som ett sätt att minska de fossila bränslena. Där ligger nutidens hot. Och då får alla andra krafter samverka mot den värste lede fienden. Skiljelinjen ser annorlunda ut idag.
Jan Blomgren har ett förflutet som professor i kärnfysik vid Uppsala Universitet och har ägnat större delen av sitt yrkesverksamma liv åt kärnkraftsforskning.
– Energi nämns ofta i negativa sammanhang. Det positiva glöms lätt bort, som att energi är hela välståndets motor och en förutsättning för ett anständigt liv och för global rättvisa. Jag tror inte vi kan klara att ge drägliga villkor åt alla människor på jorden, på ett miljömässigt vettigt vis, om inte kärnenergi finns med i bilden.

——————————————————————————

Lätt att få jobb i en växande industri

Anledningen till att jag sökte mig till kärnkraftsrelaterade ämnen var en kombination av växande intresse och taktik. Det verkade finnas goda utsikter att få jobb, något som visade sig vara helt rätt!

Jag började som stationstekniker på OKG. Det innebar skiftjobb i kontrollrummet där jag skötte provning och övervakning ute i anläggningen. Man behöver inte vara högskoleingenjör för att ha ett sådant jobb men det var en enormt bra erfarenhet som jag har stor nytta av i mitt nuvarande arbete som driftingenjör.
På min avdelning är vi ett glatt gäng fördelade på två olika åldersgrupper, en runt 50 – 60 år och en annan runt 30 – 35 år. Trots åldersskillnaden jobbar vi mycket tillsammans. Branschen som sådan är av den arten att man gärna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Min uppfattning är att kärnkraften är en växande industri. De som tar examen nästa vår kommer att möta en bransch med stark framtidstro. Kärnkraftsteknik kanske kan verka smalt, rent utbildningsmässigt, men det stämmer absolut inte. Det är en dynamisk bransch där man kommer i kontakt med många olika företag och avdelningar. Något som gör det lätt att byta arbetsuppgifter, både internt och externt.

Anna-Karin Sandsborg, 31 år
Driftingenjör, OKG

——————————————————————————

En bransch med stark framtidstro

Jag läste teknisk fysik och elektroteknik i Linköping. Efter ett kortare gästspel i oljebranschen sökte jag till ett traineeprogram på KSU. Då hade jag inte funderat närmare på kärnkraftsindustrin mer än att det verkade vara en spännande bransch. Och det stämmer, just nu pågår effekthöjningar i Sverige samtidigt som det planeras byggen av nya reaktorer runt om i världen. Det är stimulerande att jobba i en bransch med stark framtidstro. Jag arbetar i dag med underhåll och utveckling av kärnkraftverkens fullskalesimulatorer.

Johan Holmgren, 30 år
Simuleringsingenjör vid KSU, Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, Studsvik