Vi är på turné

Under våren 2014  besöker vi tillsammans med representanter från kärnkraftsindustrin högskolor och universitet över hela landet.  Här kommer du att kunna se vårt turnéschema som fylls på efterhand bokningar blir klara.

24 januari Chalmers, Lindholmen
11 februari Nätverket Jobba med kärnkraft besöker Linneuniversitetet i Växjö
12 februari Uppsala Universitet, Ångströmlaboratoriet
17 februari Karlstad Universitet
3 mars
Högskolan i Gävle
7 mars Umeå Univesitet
11 mars
Jönköpings Tekniska Högskola
12 mars
Linköpings Tekniska Högskola
2 aprik
KTH, campus Haninge

Har Du frågor om vårt turnéschema, kontakta oss här.